Dodaj do ulubionych
?>" class="main_submit_orange">
 
 
 
Lodziarnie

LODY

I. MYCIE OBIEGOWE
1. Mycie alkaliczne
ATOS CIP SX - płynny koncentrat,
myjący, alkaliczny, można
stosować bez względu na
twardość wody
stosowany do usunięcia zanieczyszczeń białk. i tłuszczów w układach CIP.
stężenie roztworu roboczego:
0,5-1,5% do usunięcia standardowych zanieczyszczeń tłuszczowo-białkowych
DOS - 1 - płynny dodatek do sody
kaustycznej
poprawia zdolności myjące ługu, zapobiega powstawaniu osadów kamienia,
stęż. roztw. roboczego: 0,1%
2. Dezynfekcja lekkoalkaliczna
a/ATOS D niskopieniący - płynny koncentrat, dezynfekcyjny, lekkoalkaliczny, niechlorowy, na bazie aminy trzeciorzędowej stęż. roztw. roboczych:
0,25%, temp. 10- 40°C
3. Mycie i dezynfekcja alkaliczna
a/ ATOS niep. S płynny koncentrat myjąco – dezynfekcyjny,
alkaliczny, chlorowy
stosowany do czyszczenia zbiorników, rur
przesyłowych
stęż. roztw. roboczego 0,5-1,5%
b/ DEZO 1 niep. płynny koncentrat myjąco - dezynfekcyjny
alkaliczny, chlorowy
stosowany do czyszczenia masielnic, form
serowarskich i sys. zamkniętych CIP z
tłuszczu i białka, stęż. roztw. roboczego 0,5 – 1,5%
4.Dezynfekcja
kwaśna tlenowa
IXONOS 15 kwaśny środek dezynfek.
na bazie kwasu nadoctowego i wody utlenionej
stężenia roztworów roboczych:
0,07 – 0,25%
5. Mycie kwaśne
a/ LAKTOS płynny koncentrat, kwaśny stosowany do usuwania standardowych
nalotów kamienia mlecznego
stęż. roztw. roboczego 2-2,5%
b/ LAKTOS SW płynny koncentrat, kwaśny bezpieczniejszy dla ludzi niż Laktos
stęż. roztw. roboczego 1,5-2%
c/ LAKTOS 10 płynny koncentrat,
kwaśny
usuwanie dużych pokładów kamienia
przywartego do powierzchni instalacji
stęż. roztw. roboczego 0,5-2%
d/ LAKTOS BF płynny koncentrat, kwaśny bez fosforanów
stęż. roztw. rob. 1-2%
e/ BICID płynny koncentrat kwaśny mycie kwaśne jednofazowe z tłuszczu i kamienia stęż. roztw. rob. 1- 3%
6. Mycie i dezynfekcja kwaśna
DISEPTOL niskop. Płynny koncentrat kwaśny myjąco dezynfekujący mycie kwaśne jednofazowe z tłuszczu, kamienia i dezynfekcja, stęż. roztw. rob.0,5-2%
system „dwa w jednym”
a/LAKTOS 10
+ IXONOS 15
płynny koncentrat, zmywający kamień, kwaśny
kwaśny środek dezynfekcyjny
gdzie czynnikiem aktywnym jest tlen
usuwanie kamienia i dezynfekcja
stężenia roztworów roboczych:
a/ LAKTOS 10 0,5 -2%
w zależności od stopnia zanieczyszczeń
+ IXONOS 15 - 0,1%
II. MYCIE I DEZYNFEKCJA PIANOWA
1. alkaliczna
DEZO 1 pien. płynny koncentrat myjąco-dezynfekcyjny
alkaliczny, chlorowy
pianowe usuwanie tłuszczu i białka ze ścian i posadzek z jednoczesną dezynfekcją chlorem aktywnym
stęż. roztw. roboczego 2-5%
2. kwaśna
DISEPTOL płynny koncentrat myjąco-dezynfekcyjny, niechlorowy pianowe czyszczenie posadzek, ścian oraz urządzeń z rdzawych nalotów i kamienia (czynnik dezynfekcyjny - zw. kationowe)
stęż. roztw. roboczego 2 - 5%
III. MYCIE NATRYSKOWE
COMP N niskopien. płynny koncentrat, neutralny mycie pojemników i skrzynek w natryskowych myjkach tunelowych
stęż. roztw. roboczego 1-1,5%
DEZO 1 niep. płynny koncentrat myjąco dezynfekcyjny, chlorowy mycie i dezynfekcja pojemników i skrzynek, stęż. roztworu roboczego 0,5-1%
 
V. MYCIE RĘCZNE LUB ZANURZENIOWE
1. Preparty myjąco- dezynfekcyjne
a/ ATOS pien. płynny koncentrat na bazie chloru aktywnego stęż. roztw. roboczych 2-2,5%
b/ ATOS pien. S płynny koncentrat na bazie chloru aktywnego stosowany do wody twardej
stęż. Roztw. roboczych 0,5-1,5%
c/ ATOS D neutralny płynny koncentrat na bazie związków amoniowych stęż. roztw. roboczych 0,5-2%. Bezwonny łagodny dla skóry o dobrych własnościach odtłuszczających
2. Preparaty myjące
a/ COMP BIS N płynny, koncentrat, neutralny, pieniący o dobrych własnościach odtłuszczających , łagodny dla skóry, stęż. roztw. roboczego 0,2%
b/ RENOTON kwaśny żel do czyszczenia i wybłyszczania armatury i urządzeń, gotowy do użycia
3. Preparaty do dezynfekcji rąk
COMP SEPTO czynnik dezynfekcyjny - zw.
amonowe
preparat gotowy do użycia, bez konieczności wycierania rąk-schnie w ciągu 20 sek.
REKORD mycie i dezynfekcja rąk preparat gotowy do użycia