Add to favorites
?>" class="main_submit_orange">
 
 
 
Contact

"COMPEX"
Wielobranżowa Spółka Przemysłowo-Handlowa z o.o.
Zakład Pracy Chronionej

Production Plant, Sales:
Poznańska 54/56
62-081 Baranowo near Poznań
Poland

UK Representative:
Pawel Pasich
Mobile: +447783931183
E-mail: podwodny@ntlworld.com

Tel., Fax
(0 prefix 61) 814-21-61
(0 prefix 61) 814-13-50
(0 prefix 61) 814-13-51

Numer KRS 0000168813 Sądu Rejonowego w Poznaniu,
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego 50.400,00 zł

e-mail: biuro@compex.com.pl


Name:
Surname:
E-mail:
Content: